BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikuła Bogusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Ziębicki Bernard (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wybrane aspekty tworzenia organizacji uczącej się
Selected Aspects of Creating a Learning Organization
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 647, s. 51-75, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Organizacje uczące się, Zarządzanie wiedzą, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Strategic management, Learning organisations, Knowledge management, Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu omówiono kilka wybranych aspektów tworzenia organizacji uczącej się. Wskazano na cechy tego typu organizacji skupiając się na procesie jej tworzenia. Zwrócono uwagę na fakt, że stopień uczenia się organizacji uzależniony jest od podejścia , które dominować będzie w realizacji procesów organizacyjnego uczenia się.

This article presents a few selected aspects of creating a learning organization. Apart from describing the substance and attributes of this type of organization, the author focuses in particular on the process of its creation. Since the role of the learning organization is to generate and utilise knowledge, the article also discusses the issue of creating a knowledge management system and a strategy for generating knowledge by an organization. Lastly, the authors show that the degree of learning in an organization depends on the prevailing approach in the implementation of processes of organizational learning. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Argyris Ch., On Organizational Learning, Blackwell Business, Oxford 1999.
 2. Banaszyk R, Krzakiewicz K., Stańda A., Wybrane aspekty kształtowania organizacji uczącej się [w: j Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, red. B. Godziszewski, M. Hoffer, M.J. Stankiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
 3. Bloodgood J.M., Salisbury W.D., Understending the Influence of Organization Change Strategies on Information Technology and Knowledge Management Strategies, „Decision Support Systems" 2001, nr 31.
 4. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 5. Bukowski M., Liderzy kreowania wiedzy, „Manager" 2002, nr 10.
 6. Czerska M., Ucząca się organizacja [w:] Zarządzanie organizacjami, A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Dom Organizatora, Toruń 2001.
 7. Finger M., Brand S.B., The Concept of the 'Learning Organization' Applied to the Transformation of the Public Sector [w:] Organizational Learning and Learning Organization. Developments in Theory and Practice, red. M. Easterby-Smith, L. Araujo, J. Burgoyne, Sage Publications, London 1999.
 8. Galer G., Heijden van der K., The Learning Organization: How Planners Create Organizational Learning, „Marketing Intelligence & Planning" 1992, nr 6, vol. 10.
 9. Gherardi S., Organizational Learning [w:] The IEBM Handbook of Organizational Behaviour, red. A. Sorge, M. Warner, Thomson Learning, London 2001.
 10. Hansen M.T., Nohria N., Tierney T., What's Your Strategy for Managing Knowledge?, „Harvard Business Review" 1999, March-April.
 11. Huysman M., Balancing Biases: A Critical Review of the Literature o Organizational Learning [w:] Organizational Learning and Learning Organization. Developments in Theory and Practice, red. M. Easterby-Smith, L. Araujo, J. Burgoyne, Sage Publications, London 1999.
 12. Knowledge Management: Philosophy, Processes, and Pitfalls, Ch. Soo, T. Devinney, D. Midgley, A. Deering, „California Management Review" 2002, nr 4.
 13. Krogh G., Nonaka L, Aben M., Making the Most of Your Company's Knowledge: A Strategie Framework, „Long Range Planning" 2001, nr 4.
 14. Lassey P., Developing a Learning Organization, Kogan Page, London 1998.
 15. Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 16. Managing Change. A Human Resource Strategy Approach, A. Thornhill, P. Lewis, M. Millmore, M. Saunders, Financial Times, Prectice Hali, Essex 2000.
 17. Mikuła B., Strategie zarządzania wiedzą [w:] Future 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, red. E. Skrzypek, Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny 29 XI - l XII 2002, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lubi i n 2002.
 18. Podstawowe pojęcia związane z uczeniem się w organizacji, aut.: R. Ross, B. Smith, Ch. Roberts, A. Kleiner [w:] Piąta dyscyplina. Materiały dla praktyków, P.M. Senge, A. Kleiner, Ch. Roberts, R.B. Ross, B.J. Smith, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 19. Popper M., Lipshitz R., Organizational Learning Mechanisms. A Structural and Cultural Approach to Organizational Learning, „Journal of Applied Behavioral Science" 1998, nr 2 (34).
 20. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2002.
 21. Rcdding J., Hardwiring the Learning Organization, „Training & Development" 1997, August.
 22. Sadler-Smith E., Spicer D.P., Chaston L, Learning Orientations and Growth in Smaller Firms, „Long Rannge Planning" 2001, vol. 34.
 23. Senge M.P, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 24. Stewart T.A., The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Nicholas Brealey Publ., London 2001.
 25. Wenger E., McDermott R., ,Synder W., M., .A Guide to Managing Knowledge. Cultivating Communities of Practice, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2002.
 26. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu