BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymczyk-Madej Katarzyna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Madej Jan
Title
Bezpieczeństwo informatycznych systemów rachunkowości
Security of an Accountancy Information Systems
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 553, s. 161-177, bibliogr. 24 poz.
Keyword
Informatyczne systemy rachunkowości, Ochrona danych komputerowych, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Information system of accounting, Computer data protection, Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu omówiono problemy związane z polityką bezpieczeństwa systemów rachunkowości. Przedstawiono aspekty prawne dotyczące ochrony danych, zwrócono uwagę na zagrożenia i wymagania stawiane współczesnym systemom rachunkowości.

This study focuses on the security of computer-cased accounting systems in operation in large and medium-sized enterprises. In the first part, the authors discuss the main problems which affect the operation of current, computer-based accounting systems and the most important requirements such systems must meet to be effective. Later, the authors discuss a number of basic security issues (first discussing the functions of security, then the reasons why systems are prone violations and potential sources of violation, and concluding with a discussion of deliberate violations of security). The authors also discuss the legal framework governing accountancy data protection in the light of current legislatoin. The final part of the study tackles the issue of security policy-making and the implementation of security systems as indispensable tools for ensuring the security of computer-based accounting systems in practice. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only - 639, 0
Bibliography
Show
 1. Adamski A. [1997], Prawna reglamentacja kryptografii, Netforum, nr 1.
 2. Adamski A. [1998], Prawo do bezpiecznej sieci, Computerworld Raport - Bezpieczeństwo Sieci, IDG Poland SA, Warszawa, wrzesień.
 3. Ahuja V. [1991], Bezpieczeństwo w sieciach, Zakład Nauczania Informatyki "MIKOM", Warszawa.
 4. Ciesielczyk T., Stępniewski J. [1994], Ochrona danych w systemach informatycznych rachunkowości, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - Informatyka Ekonomiczna, nr 691 Wrocław.
 5. Cummings B., Hoover G. [1997], Accounting Information Systems, Addison-Wesley Publ.
 6. Czamiawska M. [1997], Porównanie wybranych pakietów oprogramowania finansowo- księgowego, "Rachunkowość" nr 6, Warszawa.
 7. Robling Denning D.E. [1993], Kryptografia i ochrona danych, WNT, Warszawa.
 8. Garfinkel S., Spafford G. [1997], Bezpieczeństwo w Unixie i Internecie, Wydawnictwo RM, Warszawa.
 9. Idzikowska G., Owczarek Z. [1996], Badanie systemu kontroli wewnętrznej w środowisku informatycznym, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, Warszawa, nr 36.
 10. Idzikowska G., Owczarek Z. [1998], Badanie kontroli wewnętrznej stosowanej przy zinformatyzowanej księgowości - podstawowe problemy, "Rachunkowość", Zeszyt Specjalny, Warszawa.
 11. Jarski M. [1998], Publiczna prywatność. Prywatna publiczność, Computerworld, Raport - Bezpieczeństwo Sieci, IDG Poland SA, Warszawa, wrzesień.
 12. Kent S.T. [1977], Encryption-Based Protection for Interactive User/Computer Communication, Proceedings of the Fifth Data Communications Symposium, wrzesień.
 13. Kodeks Karny - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553.
 14. Kutyłowski M., Strothmann W.B. [1998], Kryptografia - teoria i praktyka zabezpieczania systemów komputerowych, Oficyna Wydawnicza Read Me, Warszawa.
 15. Piotrowski J., Szymaczek M. [1997], Projektowanie skutecznych systemów ochrony informacji, "Informatyka", nr 7-8.
 16. Rachunkowość i badanie ksiąg w środowisku informatycznym [1993], praca zbiorowa, Towarzystwo Gospodarcze Rafib, Łódź.
 17. Stallings W. [1997], Ochrona danych w sieci i intersieci, WNT, Warszawa.
 18. Stawowski M. [1998], Ochrona informacji w sieciach komputerowych, ArsKom, Warszawa.
 19. Świerczyński A. [1998], Realizacja dowodowej funkcji rachunkowości w systemach informatycznych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - Informatyka w zastosowaniach ekonomicznych, Wrocław, nr 788.
 20. Ustawa "o rachunkowości" z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591.
 21. Ustawa "o ochronie danych osobowych" z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., nr 133, poz. 883.
 22. Winiarska K. [1996], Kontrola finansowo-księgowa: poradnik dla księgowych, właścicieli i pracowników urzędów skarbowych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 23. Winiarska K. [1997], Praktyczne zasady wyboru systemów FK, Serwis Finansowo-Księgowy, Warszawa, nr 37.
 24. Zaleski A. [1994], Ustawa o rachunkowości a komputery, "Rachunkowość", Zeszyt Specjalny, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu