BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Najda Marta (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Kluczowe kompetencje w procesie wirtualizacji zarządzania przedsiębiorstwem
Key Competencies in the Process of Virtualising Enterprise Management
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 671, s. 23-42, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo wirtualne, Zarządzanie kompetencjami, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Virtual enterprise, Competence management, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 2002 r. dotyczących sposobu, intensywności i zakresu zastosowania modelu organizacji wirtualnej w wybranym przedsiębiorstwie. Obiektem badawczym było niemieckie przedsiębiorstwo, reprezentujące sektor przemysłu elektryczno-elektronicznego - HARTING KGaA.

The successful market performance of firms is determined primarily by their unique architecture of competencies, or the combination of knowledge and ability to use effectively the diverse processes of value added production. A perfectly competitive firm that possesses the core resources and competencies in all areas of operations, however, does not exist. Under these conditions, the key to building a strong competitive advantage is to undertake broad co-operation that extends beyond the traditional borders of the firm and assumes the form of a Virtual Organisation based on the core competencies of its participants. In this article, the author introduces both the theoretical and practical dimensions of the concept of virtualisation of enterprise management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bednarczyk M., Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, PWN, Warszawa-Kraków 2001.
 2. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa 2000.
 3. Bratnicki M., Zaproszenie do medytacji o granicach przedsiębiorstwa, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 851, Wrocław 2000.
 4. Chwistecka-Dudek H., Sroka W., Core competencies - koncepcja strategiczna, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 3.
 5. Dafermos G.N, Management and Virtual Decemralised Networks: The Linux Project, First Monday, vol. 11, nr 6, listopad 2001, www.firstmonday.org/issues/issue6_l 1/dafermos/.
 6. Dudzińska-Korczak N., Stuss M.M., Nowoczesne systemy wspomagające zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach (w aspekcie strategicznym) [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w procesie doskonalenia jakości, Lublin 2001.
 7. Fabiańska K., Rokita J., Zarządzanie. Strategia tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Petex, Katowice 1995.
 8. Hamel G., Hecne A., Competence-Based Competition, Wiley, New York 1994.
 9. Hames R.D., Burying the 20th Century: New Paths for New Futures, Business & Professional Publishing, Warriewood, N.S.W. 1997.
 10. Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001.
 11. Kowalska-Grudzień A., Kooperacja małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1997, nr 7.
 12. McElroy J., Ford's Most Important Experiment, "Automotive Industries" 1999, marzec.
 13. Mews M., Virtuelle Unternehmen zwischen Anspruch und Wirklichkeit, "IO Management" 1997, nr 3.
 14. Mowshowitz A., Virtual Organization, Association for Computing Machinery, "Communications of the ACM" 1997, vol. 40, nr 9.
 15. Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Trocki, Difin, Warszawa 2002.
 16. Wassenaar A., Understanding and Designing Virtual Organization Form, YoNet Newsletter, University of Berne, Berne 1999, vol. 3, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu