BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kafel Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Sikora Tadeusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Salerno-Kochan Marek (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Title
Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach
Circumstances Influencing the Implementation of the Quality Management System in Polish Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004, nr 653, s. 45-57, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Zarządzanie jakością, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Systemy jakości, Normy ISO 9000, Normy jakościowe
Commodity science, Quality management, Enterprise management, Quality systems, ISO 9000, Quality standards
Note
summ.
Abstract
Na początku lat 90-tych XX wieku rozpoczął się w Polsce proces wdrażania i certyfikacji systemów zarządzania jakością zgodnych z normami serii ISO 9000. Początkowo mała liczba wydawanych w ciągu roku certyfikatów zaczęła szybko rosnąć, osiągając ponad 4100 wydanych certyfikatów do grudnia 2003 r. Przyczyny wdrażania systemów zarządzania jakością są bardzo różne. W artykule omówiono najważniejsze uwarunkowania występujące w tym procesie, m. in.: wpływ wielkości organizacji, przesłanki, procesy, bariery wdrażanie systemu zarządzania jakością oraz jego trudności funkcjonowania.

Till the end of 2001 the quality management system certifications have been granted to more than 2600 Polish enterprises. The great popularity of the management system has made us analyse the circumstances influencing its implementation. The paper presents the results of questionnaire surveys carried out in Polish enterprises which implemented the ISO 9000 quality management system. Problems pertaining to the effect of the organization size on QMS implementation are discussed, the premises and the QMS implementation process are presented, together with the barriers to the implementation and the difficulties related to the functioning of the quality management system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Berdowski J.B., Doświadczenia z wdrażania systemu akredytacji i certyfikacji w Polsce [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, pod red. T. Wawaka, t. 2, Wydawnictwo Informacyjno Ekonomiczne, UJ, Kraków 1999.
  2. Durok A., Zarządzanie przez jakość IV polskich firmach, "Problemy Jakości" 2000, nr 12.
  3. Haffer M., Klimiński J., Certyfikat ISO 9000 to nie dekoracja, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 9.
  4. Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  5. Jazdon A., Doskonalenie zarządzania jakością, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Wydawniczego Sp. z o.o., Bydgoszcz 2001.
  6. Rączka M., Rola certyfikacji w dostosowaniu polskich przedsiębiorstw do wymogów Unii Europejskiej [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, pod red. T. Wawaka, t. 1, Wydawnictwo Informacyjno Ekonomiczne, UJ, Kraków 1999.
  7. The ISO Survey of ISO 9001:2000 and ISO 14001 Certificates - 2003, www.iso.org
  8. Wawak T., Efektywność systemu certyfikacji, materiały konferencyjne pt. Efektywność certyfikacji systemów jakości, Warszawa 9-10 marzec 1999, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu