BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fudaliński Janusz (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Analiza grup strategicznych jako element kształtujący proces formułowania strategii konkurencji
Analysis of Strategic Groups as an Element Shaping the Process of Developing a Competition Strategy
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 673, s. 55-65, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Strategia konkurencji, Analiza strategiczna, Zarządzanie strategiczne
Competition strategy, Strategic analysis, Strategic management
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono kwestię formowania strategii konkurencji przy użyciu analitycznego narzędzia - mapy grup strategicznych. Omówiono szczegółowo poszczególne etapy tworzenia i zastosowania metody analizy grup strategicznych.

In this article, the author presents the issue of forming a competition strategy using an analytical tool - strategic groups maps - to achieve this aim. In classical theory, the method of analysis of strategic groups appears to be a tool used at too great a level of generalization. Therefore, the article presents in detail each stage, thus creating a schematic for the application of this method. It appears that taking into account the proposals presented in the article can enhance the process of formulating a competition strategy, as well a*s increase the effectiveness of its impact. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abell D.F., Dualizm w zarządzaniu. Dziś i jutro firmy, Poltext, Warszawa 2000.
 2. Dess G., Miller A., Strategie Management, McGraw-Hill, 1993.
 3. Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji, Gebethner & ska, Warszawa 1996.
 4. Fudaliński J., Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Antykwa, Kraków-Kluczbork 2002.
 5. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1999.
 6. Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Strategie przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Business Press, Warszawa 1999.
 7. Nowak-Far A., Globalna konkurencja, strategiczne zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach wielonarodowych, PWN, Warszawa-Poznań 2000.
 8. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 9. Porter M.E., Strategia konkurencji, Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994.
 10. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 11. Thomson A.A,. Stricland A.J, Strategie Management. Concepts and Cases, BPI - Irwin, Homewood, Illinois 1987.
 12. Urbanowska-Sojkin B., Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, AE Poznań 1998.
 13. Wrzosek W, Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 1997.
 14. Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, pod red. R. Krupskiego, Wydawnictwo A E im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu