BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smutek Halina (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Znaczenie kompetencji strategicznych przedsiębiorcy w procesie formułowania strategii konkurencji
The Importance of the Strategic Competencies of the Entrepreneur in the Process of Formulating a Competition Strategy
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 673, s. 67-85, bibliogr. 25 poz.
Keyword
Strategia konkurencji, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kompetencje kierownicze, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Competition strategy, Enterprise management, Small business, Managerial competencies, Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
Zarządzanie strategiczne obejmuje działania związane z tworzeniem i utrzymaniem w długim okresie czasu pozycji konkurencyjnej. W opracowaniu omówiono proces formułowania strategii w małej firmie oraz przedstawiono istotę kompetencji strategicznych przedsiębiorcy. W zakończeniu zaprezentowano kompetencje strategiczne w świetle badań empirycznych.

In analysing the approach to creating a strategy in SMEs, it is evident that these organisations mostly use the so-called entrepreneurial approach, in which the strategy is a result of management's vision for the company; therefore, to a large extent the success of the firm depends upon management's skills. For this reason, the entrepreneur-manager responsible for ensuring operational efficiency has an important role to play, as does the skilful shaping of the firm's position in its environment over the long-term. In order effectively to manage the enterprise, it is not sufficient to simply plan, organise and manage work according to traditional rules. Also key is the ability to identify opportunities and threats and to accurately assess risks. To this end, the author devotes attention to the character of the SMEs' strategic advantage, the main sources of this advantage, including the importance of the knowledge chain, as well as the essential skills that an entrepreneur must possess in order not only to develop a strategy but to implement it as well. H. Hinterhuber's model of the process of strategy formulation was used to identify strategic competencies; this concept served as the basis for developing criteria for the evaluation of the strategic competencies of a selected sample of entrepreneurs. (original abastract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Ansoff I.H., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 2. De Sainte Marie, Kierowanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Poltext, Warszawa 1993.
 3. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.
 5. Hammel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Bussines Press, Warszawa 1999.
 6. Hasselbein F., Goldsmith M., Beckhard R., Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1997.
 7. Hickman C. R., Mind of Manager, New York 1990.
 8. Hinterhuber H.H., Strategische Unternehmungs Führung, Walter de Gruyter, Berlin, New York 1989.
 9. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
 10. Koch R., Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię, PSB, Kraków 1998.
 11. M. Porter, Strategia konkurencji, PWE, Warszawa 1992.
 12. Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, PWN, Warszawa 1998.
 13. Mroczek E., Intuicja i strategia w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacja" 1995, nr 4.
 14. Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 15. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWN, Warszawa 1994.
 16. Penc J., Projektowanie strategii przedsiębiorstwa, „Organizacja i Kierowanie" 1993, nr 2.
 17. Podstawy przedsiębiorczości, pod red. J. Targalskiego, AE w Krakowie, Kraków 1995.
 18. Podstawy sukcesu małych i średnich firm, „Zarządzanie na świecie" 1996, nr 6.
 19. Porter M., Competetive Advantage, Free Press, New York 1985.
 20. Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 21. Romanowska M., Zarządzanie strategiczne firmą, CIM, Warszawa 1995.
 22. Sattes I., Erfolgs faktoren von Klein und Mittelunternehmen, „Managament Zeitschrift" 1996, nr 4.
 23. Steiman H., Schreyögg G., Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 24. Thompson, Jr. A.A., Stricland III A.J., Strategic Management-Concept and Cases, Richard D. Irwin, Ine 1990.
 25. Wysokińska Z., Silne i słabe strony polskich przedsiębiorstw na jednolitym rynku, http://vvvvw.vveb.mg.gov.pl/portalout/zasoby
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu