BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piechnik-Kurdziel Anna (Wydział Zarządzania)
Title
Identyfikacja i rozwiązywanie problemów personalnych
Identifying and Solving Personnel Problems
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 676, s. 7-23, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Decyzje personalne, Podejmowanie decyzji kadrowych, Podejmowanie decyzji kierowniczych
Human Resources Management (HRM), Personal decisions, Personnel decision making, Managerial decision making
Note
summ.
Abstract
Problem personalny polega na trudności związanej z podmiotową rolą zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. W artykule wskazano na istotę problemów personalnych i określono kryteria, za pomocą których można określić zasadność decyzji personalnych.

This article presents issues concerning the identification and solving of personnel problems and making decisions in personnel management in a corporation. We first define what constitutes personnel problems, identifying the areas in which they occur, and then discuss the typology of decisions concerning personnel. The author concentrates mainly on the process of effective personnel decision-making and its various stages. Also the main criteria which determine the rationale behind the making of personnel decisions are considered, as are the managers involved in the process with regard to their basic tasks in accomplishing effective personnel management in a corporation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. [2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 2. Encyklopedia organizacji i zarządzania [1981], pod red. T. Pszczołowskiego,PWN, Warszawa.
 3. Listwan T. [1995], Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Kadry, Wrocław.
 4. Pocztowski A. [1998], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Antykwa, Kraków.
 5. Pocztowski A. [2003], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 6. Robbins S.P., DeCenzo D.A. [2002], Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 7. Rybak M. [2003], Budowanie potencjału konkurencyjności [w:] Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, pod red. M. Rybak, Poltext, Warszawa.
 8. Shannon R.E. [1975], Systems Symulation. The Art and Science, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 9. Simon H.A. [1982], Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, PWE, Warszawa.
 10. Sokołowska S. [2000], Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Uniwersytet Opolski, Opole.
 11. Stankiewicz M. [2000], Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, „Gospodarka Narodowa", nr 7/8.
 12. Suchodolski A. [1999], Podmioty zarządzania kadrami [w:] Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia, pod red. T. Listwana, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Szałkowski A. [2000], Personel w systemie zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Wprowadzenie do zarządzania personelem, pod red. A. Szałkowskiego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 14. Zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie. Metody i techniki, J. Orczyk (red.) [1992], Akademos, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu