BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Popek Stanisław (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Filip Aleksandra (Wydział Towaroznawstwa)
Title
Konsumenckie kryteria oceny jakości żywności ekologicznej
Consumer Criteria for Assessing the Quality of Health Food
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 678, s. 71-76, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Towaroznawstwo, Towaroznawstwo żywności, Żywność ekologiczna, Jakość produktów żywnościowych, Jakość produktów rolnych, Produkcja żywności, Rolnictwo ekologiczne, Konsumencka ocena jakości
Commodity science, Food commodities, Organic food, Quality of food products, Quality of agricultural products, Food production, Ecological agriculture, Consumers' quality assessment
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono pojęcie jakości w odniesieniu do artykułów spożywczych (wg. C. Szczuckiego i N. Baryłko-Piekielnej) oraz konsumenckie kryteria oceny jakości żywności ekologicznej w oparciu o cztery składowe jakości żywności: pełnowartościowość, pierwotność, świeżość i zanieczyszczenie produktów spożywczych.

The paper is concerned with food produced using ecological methods, the problem having been dealt from the point of view of a consumer. In this connection the most important criteria for assessing the quality of health food are presented, attention having been focused on the factors determining its health value, sensory attractiveness and availability. The paper characterizes also the factors which enable the thorough and comprehensive assessment of the quality of health food. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Baryłko-Piekielna N., Analiza sensoryczna w zapewnianiu jakości żywności, "Przemysł Spożywczy" 1988, nr 12.
  2. Binder F., Jakość żywności. Rolnictwo ekologiczne - od teorii do praktyki, Stowarzyszenie Ekoland, Warszawa 1993.
  3. Rozporządzenie Rady EWG nr 2092/91 z 24 czerwca 1991 r. w sprawie rolnictwa ekologicznego oraz oznakowania jego produktów i środków spożywczych.
  4. Sołtysiak U., Rolnictwo ekologiczne - od teorii do praktyki, Stowarzyszenie Ekoland, Warszawa 1993.
  5. Sołtysiak U., Rolnictwo ekologiczne. Encyklopedia agrobiznesu, Fundacja Innowacyjna, Warszawa 1998.
  6. Szczucki C., Pojęcie i zakres znaczeniowy cech składających się na jakość produktów mięsnych, "Przemysł Spożywczy" 1971, nr 10.
  7. Śmiechowska M., Perspektywy produkcji i konsumpcji żywności ekologicznej w celu poprawy stanu zdrowia polskiego społeczeństwa, Materiały Kongresu Polskiej Gospodarki Żywnościowej i Nauki o Żywieniu Człowieka, Warszawa 2000.
  8. Świda J., Badania preferencji konsumenckich mleka i jego przetworów. Praca doktorska, Wydział Towaroznawstwa, AE w Krakowie, Kraków 1999.
  9. Żuchowski J., Mirowska E., Zdrowsza żywność w aspektach rolnictwa proekologicznego [w]: Ekologia wyrobów, Materiały konferencji naukowej, AE w Krakowie, Kraków 2000.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu