BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mynarski Stefan (Wydział Zarządzania)
Title
Skuteczność i efektywność promocji w zachowaniach konkurencyjnych na rynku
Promotional Effectiveness and Efficiency in Competitive Behaviour on the Market
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 659, s. 5-23, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Zachowania konkurencyjne, Promocja, Efektywność reklamy, Analiza regresji
Competitive behaviour, Promotion, Advertising efficiency, Regression analysis
Note
summ.
Abstract
"Narzędziem analitycznym pomiaru skuteczności i efektywności promocji w warunkach konkurencji są modele zachowań konkurencyjnych podmiotów rynkowych uwzględniające w swej konstrukcji, obok zależności przyczynowo-skutkowych, również interakcje, które są związane z reakcjami podmiotów rynkowych na zachowania ich konkurentów". W pracy omówiono modelowanie skuteczności i efektywności promocji.

This article is dedicated to methods of determining the effectiveness and efficiency of promotion in enterprise activities under competitive market conditions. The ANOVA method for factorial systems was used to analyse effectiveness and regression analysis was employed to analyse efficiency. The bulk of attention in the effectiveness analysis focused on comparing changes in turnover resulting from the application of various marketing instruments, while the efficiency analysis focused on comparing expenditures and results at various levels of commercial and marketing activities. A separate issue involved the determination of optimal expenditures on commercial and marketing activities under various combinations of marketing instruments as well as the presentation of expenditure allocation at various promotional budget levels intended to stimulate operations. All the calculations were based on a specific empirical example. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Uwarunkowania konkurencjności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  2. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
  3. Mynarski S., Kwantyfikacja predyktorów jakościowych w analizie wariancji i regresji [w:] Analiza i prognozowanie zjawisk rynkowych o charakterze niemetrycznym, pod red. E. Gatnara, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2003.
  4. Podstawy marketingu, pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1998.
  5. Rutkowski L, Marketing, PWE, Warszawa 1992.
  6. Wiktor J .W., Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2000.
  7. Wilmańska-Sosnowska S., Zachowania polskich przedsiębiorstw handlowych w warunkach konkurencji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
  8. Wrzosek W., Marketing w procesach konkurencji, „Marketing i Rynek" 1997, nr 10.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu