BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Altkorn Jerzy (Wydział Zarządzania)
Title
Wizerunek a pozycjonowanie przedsiębiorstwa
Company Image and Positioning
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 538, s. 7-16, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Wizerunek przedsiębiorstwa, Wizualna identyfikacja przedsiębiorstwa, Pozycja przedsiębiorstwa na rynku, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Promocja przedsiębiorstwa
Company image, Company's visual identification, Business strength, Enterprise management, Promotion of enterprise
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono problem związany z zaistnieniem przedsiębiorstwa na rynku. Strategia tworzenia tożsamości i wizerunku przedsiębiorstwa należy do podstawowych zadań firmy. Jej celem jest ustanowienie i utrzymanie konkurencyjnej pozycji w określonym segmencie rynku. Tworzenie tożsamości i wizerunku przedsiębiorstwa jest działaniem polegającym na demonstrowaniu pozycji firmy.

The simplest description of corporate identity is that it is a complex of properties which in a similar way, differentiates companies from other companies and, above all, from their competitors. Corporate identity is sometimes defined as the goals, content and forms of work that can be presented on external fields. It is very often identified with corporate image, but this is a misunderstanding. A company's image is how its identity is reflected in the surrounding environment. A company's identity 'makes' its image, which is a reaction of target groups. Corporate identity and corporate image construction are among the basic strategies of firms. The goal of these strategies is to establish and maintain a competitive position inside a defined market segment. There is a feedback between identity and strategy. Corporate identity and corporate image construction are both a procedure and a demonstration of a firm's position. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Antonoff R., Methoden der Image-Gestaltung für Unternehmen und Organisationen, Verlag W. Girardet, Essen 1975.
 2. Birkigt K., Stadler M.M., Corporate Identity Grundlagen Funktionen. Fallbeispiele, Verlag Moderne Industrie, München 1980.
 3. Camp R., Competitive Benchmarking: Xerox's Powerful Quality Tool [w:] Marking Total Quality Happen, F. Caropreso (red.), The Conference Board, New York 1990.
 4. Hubert K., Image, czyli jak być gwiazdą na rynku, Businessman Book, b.d.w.
 5. Kneip K., Management by Corporate Identity, BDW Deutscher Kommunikationsverband c. V., Hannover 1978, cyt. za: J.P. Klage, Corporate Identity im Kreditwesen, Deutscher Uniwersitäts, Verlag, Wiesbaden 1991.
 6. Klage I.P., Corporate Identity im Kreditwesen, Deutscher Uniwersitäts, Verlag, Wiesbaden 1991.
 7. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1994.
 8. Obłój K., Sosnowski M., Konkurencja i strategia firm, "Master of Business Administration" 1997, nr 4.
 9. Peters M., Dienstleistungsmarketing in der Praxis. Am Beispiel eins Messeunternehmens, Deutscher Uniwersitäts Verlag, Wiesbaden 1992.
 10. Tkaczuk J., Rachwalska J., Wszystko jest obrazem... Kształtowanie wizerunku firmy, "Marketing i Rynek" 1997, nr 5.
 11. Wagner W., Vierboom C., Mythenfoschung - ein konstruktiver Weg zur Markenpositioni- rung, Köln 1990, cyt. za: Kastenow, Nowy marketing w praktyce, PWE, Warszawa 1996.
 12. Walleck S .A., O'Halloran D.J., Leader C.A., Benchmarking World - Class Performance, "The McKinsey Quaterly" 1991, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu