BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybylska Krystyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Strategia podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich przez międzynarodowe korporacje
A Foreign Direct Investment Strategy for International Corporations
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 555, s. 5-17
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Korporacje międzynarodowe, Strategia inwestycyjna, Czynniki produkcji
Foreign investment, Direct investments, International corporation, Investment strategy, Production factors
Note
summ.
Abstract
Artykuł dotyczy motywów podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) przez przedsiębiorstwo, wynikających z wybranej strategii. Zanalizowano determinanty mające wpływ na wybór i realizację strategii: wielkość rynku i perspektywy jego rozwoju, polityczną i ekonomiczna stabilizację, ceny czynników wytwórczych oraz klimat inwestycyjny. Na planowanie ZIB dodatkowy wpływ ma: rodzaj branży, położenie geograficzne kraju goszczącego i doświadczenia przedsiębiorstwa nabyte w trakcie dokonywania zagranicznych inwestycji.

The article presents a set of determinants for firms choosing a investment strategy abroad. The choice of a vertical or horizontal strategy depends on the nature of the investment to be undertaken (whether it is demand- or cost-oriented) and on the economic and political climate in the host country with regard to foreign investors. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Adebahr H., Auslandraktivitäten deutscher Unternehmen - Chancen der Zukunftssicherung, Deutsche Gesellschaft für Betriebswirtschaft, Köln 1980.
 2. Battat J., Shen X., Frank I., Suppliers to Multinationals: Linkage Programs to Strenghten Local Companies in Developing Countries, FIAS Occasional Paper 1996, nr 6.
 3. Brainard S.L., An Empirical Assessment of the. Proximity - Concentration Trade - off Between Multinational Sales and Trade, NBER, "Working Paper" nr 4580.
 4. Coyne E.I., An Articulated Approaach to Developing Country FDI - Attraction Research, School of Business and Entrepreneurship, Florida 1994.
 5. Determinants of FDI Preferences of MNEs, R. Rolfe, D. Ricks, M. Pointer, M. McConthy, "Journal of International Business Studies" 1993, nr 24.
 6. Frey M.I., Foreign Direct Investment in a Macro- economic Framework: Finance, Efficiency, Incenties and Distortions, World Bank, "Working Lecraw D., Factors Influencing FDI in LDCs, [w:] Multinational Enterprises and Developing Countries, J. Clegg, P. Buckley eds., MacMillan Press, London 1990.
 7. Levis M., Does Political Instability in Developing Countries Affect Foreign Investment Flow? An Empirical Examination, "Management International Review" 1979, nr 19.
 8. Lucas R., On the Determinants of Direct Foreign Investment: Evidence from East and Southeast Asia, World Development 1993, nr 21.
 9. Lunn J.L., Determinants of US Direct Investment in the EEC, "European Economic Review" 1980, vol. 13.
 10. Markusen J.R., The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of International Trade, "Journal of Economic Perspektives" 1995, vol. 9.
 11. Michalet Ch.A., Strategies of Multinationals and Competition for Foreign Direct Investment, FIAS Occasional Paper, 1997, nr 10.
 12. Moore M., Determinants of German Manufacturing Direct Investment: 1980-I98S Weltwirtschaftliches Archiv, 1993, vol. 129.
 13. Nigh D., The Effect of Political Events on US Direct Foreign Investment: A Pooled Time-Series Cross-Sectional Analysis, "Journal of International Business Studies" 1985, nr 16.
 14. Paper", nr 1141.
 15. Porter M.E., Competition in Global Industries, Harvard Business School Press, 1986.
 16. Private Foreign Investment in Development, G.L. Reuber, H. Crookell, M. Emmerson, G. Gallais-Hamonno, Oxford Clarendon Press 1973.
 17. Przybylska K., Internalizacja działalności gospodarczej międzynarodowych korporacji, "Ekonomista" 1998, nr 6.
 18. Przybylska K., Monopolistyczne przewagi przedsiębiorstw podejmujących zagraniczne inwestycje bezpośrednie, "Gospodarka Narodowa" 1999, nr 1.
 19. Shor B., Nations in Transit 1997 - Freedom House Ranking, Transition. The Newsletter About Reforming Economies, "The World Bank" 1997, vol. 8, nr 3.
 20. Singh H., Jun K.W., Some New on Determinants of Foreign Direct Investment in Developing Countries, The World Bank, International Economics Department, Washington D.C. 1996.
 21. Torrisi C.R., The Determinants of Direct Foreign Investment in a Small LDC, "Journal of Development" 1985, nr 80.
 22. Wheeler D., Mody A., International Investment Location Decisions, The Case of US Firms, "Journal of International Economics" 1992, nr 33.
 23. Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje w Europie Środkowowschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu