BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mynarski Stefan (Wydział Zarządzania)
Title
Selektywność wyboru marek na rynku
Selective Choice of Brands in the Marketplace
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 543, s. 5-22, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Analiza rynku, Marka produktu, Badania marketingowe, Analiza czynnikowa
Market analysis, Product brand, Marketing research, Factor analysis
Note
summ.
Abstract
Selektywność rynku rozumiana jest jako zdolność wyodrębniania grup nabywców w stosunku do poszczególnych cech produktu, można ją analizować w odniesieniu do poszczególnych instytucji, wzorów produkcyjnych, znaków towarowych itp. Autor stwierdza, że selektywność rynku charakteryzują trzy podstawowe elementy: udział marek na rynku, udział grup selektywnych nabywców i prawdopodobieństwa wyboru poszczególnych marek.

The article deals with methods of a selective choice of brands by consumers in the marketplace. The basis of the selective choice is a distribution of buyers' preferences which determines the choice of various combinations of goods according to the preferred set of brands. The selective choice is expressed by the polarized schemes of consumer groups. The schemes generate the processes of abandoning the "old" brands and moving to the "new" ones. An analytical instrument for the identification of these processes are matrixes of transfer and the appropriate measures of entropy determined on their basis. The aim of the article is to present the impact of selectivity of the market on ordering its structure from the point of view of specification. Theoretical considerations are supplemented with real-life examples. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Herniter J. D., An Entropy Model of Brand Purchase Behavior, Journal of Marketing Research, listopad 1973.
  2. Mynarski S., Metody badań marketingowych, PWE, Warszawa 1990.
  3. Mynarski S., Teoretyczne podstawy segmentacji rynku, Zeszyty Naukowe, AE w Krakowie, Kraków 1995, nr 457.
  4. Urban G.L., J.R. Hauser, Design and Marketing of New Products, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 1980.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu