BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babiarz Joanna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Aukcyjny rynek dzieł sztuki w Polsce w latach 1988-1997
The Development of the Auction Market of Art Objects in Poland
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, nr 543, s. 131-145, bibliogr. 26 poz.
Keyword
Sztuka, Aukcje, Rynek sztuki, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Art, Auctions, Art market, Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
Autorka nakreśliła krótką historię rynku dzieł sztuki od jego powstania do 1997 r. Opisała przeobrażenia jakim podlegał rynek aukcyjny (tendencje cenowe) oraz najważniejsze wydarzenia na polskich aukcjach. Przedstawiła także instytucje zajmujące się organizowaniem aukcji dzieł sztuki w Polsce (uwzględniając działalność domów aukcyjnych niefunkcjonujących już na rynku).

In the present article the author presents the process of the creation of the auction market of art objects in Poland. The first highlights of its birth appeared towards the edn of 1988 and the beginning of 1999, at the same time when the political and economic transformations took place. In the first part of the article the author outlines the history of this highly specific market, beginning with its creation in 1997. In the article there are described the major events on polish auction market. The author presents the offer of auction houses, price changes and fashions that existed. In the second part of the article there are presented institutions which deal with the establishment of auctions in Poland. The author presents the activity of auction houses which appeared in the market at that time. Some of them still exist, others did not survive the competitive pressure. In the article there also presented tables in which most popular painters and most expensive paintings are listed. The article constitutes a point of departure for some further considerations concerning the Polish auction market of objects of arts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bołdok S., Brak dobrych obrazów na aukcjach, "Art and Business" 1995, nr 5.
 2. Boldok S., Czas narzekań, czas nadziei, "Art and Business" 1993, nr 7-8.
 3. Boldok S., Jak daleko do rynku? "Art and Business" 1995, nr 1-2.
 4. Boldok S., Kupić byle drogo, "Art and Business" 1991, nr 1-2.
 5. Boldok S., Na granicy popytu, "Art and Business" 1990, nr 2.
 6. Boldok S., Przetrwają najsilniejsi, "Art and Business" 1990, nr 4.
 7. Boldok S., Recesja dotyka domy aukcyjne, "Art and Business" 1993, nr 1.
 8. Boldok S., Rynek zastępczy, "Art and Business" 1989, nr 2.
 9. Boldok S., Wiosenne aukcje i Za nowe pieniądze, "Leasing" 1995, nr 6.
 10. Cirello M., Rynek sztuki - koniec boomu? "Forum" 1991, nr 7.
 11. Gilewicz R., Jak kupujemy dzieła sztuki? "Rzeczpospolita" 7 VIII 1995.
 12. Kuca A., Rynek dzieł sztuki, "Sztuka" 1979, nr 2.
 13. Miliszkiewicz J., Prawem próżni, "Art and Business" 1989, nr 1.
 14. Osęka A., Sztuka i handel, "Kultura" 1978, nr 5.
 15. Osęka A., Urynkowienie arcydzieł, "Tygodnik Kulturalny" 1989, nr 46.
 16. Sarzyński P. Ceny i oceny, "Polityka Magazyn" 25 II 1995.
 17. Sarzyński P., Dyktatura aukcji, "Art and Business" 1989, nr 2.
 18. Sarzyński P., Dzieła sztuki sprzedają się coraz lepiej. Rok konia, "Polityka" 1998, nr 9.
 19. Sarzyński P., Kossak bije Washingtona, "Polityka" 1990, nr 12.
 20. Sarzyński P., Polskie domy aukcyjne: młotek czy tłuczek? "Polityka" 1989, nr 7.
 21. Sarzyński P., Z łomem na Madonnę, "Polityka" 1995, nr 34.
 22. Schneider P., Towar zwany sztuką, "Forum" 1991, nr 28.
 23. Seroczyński P., Sztuka i ekonomia, "Życie Gospodarcze" 1986, nr 51-52.
 24. Socha N., Skansen Kossaków, "Wprost" 16 IV 1995.
 25. Sosnkowski P., Warszawski tydzień aukcyjny, "Art and Business" 1990, nr 5.
 26. Szymański Z., Wszystko na sprzedaż (Uwagi o rynku sztuki), "Miesięcznik Literacki" 1976, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu