BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybylska Krystyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa), Pilarska Czesława (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa na przykładzie firmy ComArch SA
The Process of Internationcilisation of CM I on the Example of ComArch SA
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 686, s. 5-30
Keyword
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Struktura przedsiębiorstwa, Finanse przedsiębiorstwa, Model Uppsala
Enterprise internationalization, Structure of company, Enterprise finance, Uppsala model
Note
summ.
Company
ComArch SA
Abstract
Cechą współczesnej gospodarki jest szybko rozwijający się proces jej umiędzynarodowienia. W artykule przedstawiono główne założenia uppsalskiego modelu internacjonalizacji (The Uppsala Internationalization Model, U-Model). Podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie, czy rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne przez polską firmę informatyczną ComArch SA, przebiegało zgodnie z założeniami przyjętymi w U-modelu.

In this article, the authors discuss issues related to the internationalisation of an enterprise. In the first part, they present the main assumptions of the Uppsala enterprise internationalisation model, termed the U-model. Next, they discuss individual elements of the enterprise internationalisation mechanism: market knowledge, company involvement on foreign markets, current activities, and decisions on increasing involvement in international markets. In the second part of the report, the authors present a case study of a Polish IT sector company: ComArch SA. The goal of the analysis is to answer to the question whether ComArch SA's expansion of activities onto international markets has occurred in accordance with the assumptions of the U-model. The final part of the article summarises the authors' conclusions from the analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Gorynia M., Perspektywy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej [w:] Handel zagraniczny i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przed wejściem do Unii Europejskiej, Warszawa 2002, s. 84.
  2. Johanson J., Wiedersheim-Paul F., The Internationalization Process of the Firm - Four Swedish Cases, „Journal of Management Studies" 1975, vol. 12(3), s. 305-322.
  3. Johanson J., Vahlne J. E., The Mechanism of Internationalization, „International Marketing Review" 1990, vol. 7 (4), s. 11-24.
  4. Johanson J.E. Vahlne J. E., The Internationalization Process of the Firm - A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, „Journal of International Business Studies" 1977, vol. 8 (Spring/Summer), s. 23-32 .
  5. Luostarinen R., Welch L., Internationalization: Evolution of a Concept „Journal of General Management" 1988, vol. 14 (2), s. 36.
  6. Marcinek T., Pracownik na ścieżce, JobUniverse. pl oraz Raport Computerworld: Najlepsze miejsca pracy, grudzień 2000.
  7. Penrose E., The Theory of the Growth of the Firm, Oxford 1966, s. 53, cyt. za J. Johanson, J. E., Vahlne, op. cit., s. 28.
  8. Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004, s.11.
  9. Tokarz D., Wchodzenie na obcy rynek, "Manager" z 1 lutego 2004, s. 1-3.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu