BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tylec Tomasz (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Formy internacjonalizacji działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw na przykładzie spółek debiutujących na GPW SA w latach 2003-2004
Forms of Internationalisation of Economic Activities Practised by Polish Enterprises, Based on the Example of Companies Debuting on the Warsaw Stock Exchange in 2003 and 2004
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2005, nr 686, s. 31-40
Keyword
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Giełda papierów wartościowych, Studium przypadku, Formy internacjonalizacji
Enterprise internationalization, Stock market, Case study, Forms of internationalization
Note
summ.
Abstract
"W artykule pojęcie internacjonalizacji odnosić się będzie do internacjonalizacji czynnej, czyli do zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw." W pracy przeprowadzono analizę przypadku badając siedem spółek debiutujących w latach 2003 i 2004 na Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie. Analizowano przedsiębiorstwa, których podstawą wyodrębnienia był większościowy udział kapitału polskiego w strukturze własności oraz podjęcie działalności na rynkach zagranicznych.

The internationalisation of enterprises, including Polish companies, is linked to globalisation. Research to date has revealed the relatively low involvement of Polish enterprises in international activities. Further, it is assumed that if such involvement does occur, then it usually takes the simplest and most basic form - export. Capital investments by Polish enterprises are few, and this is particularly true on more developed markets. In this article, the author verifies this assertion based on a selected group of enterprises. Hę shows the basic forms and geographical area of internationalisation, as well as the internationalisation process itself, for the presented group of enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. ATM Grupa SA, Raport analityczny BDM, www.bdm.pkobp.pl
 2. Duda SA, Raport analityczny BDM, www.bdm.pkobp.pl
 3. Ekspansja Impela, „Życie Warszawy", 28 lutego 2004.
 4. Gorynia M., Perspektywy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, konferencja nt. "Handel zagraniczny i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przed wejściem do Unii Europejskiej", PTE, Warszawa 2002, s.85.
 5. Hoop SA, Raport analityczny BDM, www.bdm.pkobp.pl; Impel SA, Raport analityczny BDM, www.bdm.pkobp.pl
 6. International Market Entry and Development, S. Young, J. Hamilton, C. Wheeler, J. R. Davies, Harvester Wheatsheaf, Prentice Hali, Englewood Cliffs 1989, s. 3.
 7. Na celowniku Niemcy i Ukraina, „Rzeczpospolita", 28 lutego 2004.
 8. Plast-Box SA, Raport analityczny BDM, www.bdm.pkobp.pl
 9. Prospekt emisyjny akcji - „ATM Grupa" Spółka Akcyjna
 10. Prospekt emisyjny akcji - „Duda" Spółka Akcyjna
 11. Prospekt emisyjny akcji - „Hoop" Spółka Akcyjna
 12. Prospekt emisyjny akcji - „Impel" Spółka Akcyjna
 13. Prospekt emisyjny akcji„Plast-Box" Spółka Akcyjna
 14. Prospekt emisyjny akcji - „Redan" Spółka Akcyjna
 15. Prospekt emisyjny akcji - Systemy Komputerowe "Betacom" Spółka Akcyjna
 16. Prospekt emisyjny akcji- "Śnieżka" Spółka Akcyjna
 17. Redan SA, Raport analityczny BDM, www.bdm.pkobp.pl
 18. Rymarczyk J., Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1996, s. 18.
 19. Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, K. Fonfara, M. Gorynia, E. Najlepszy, J. Schroeder, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań, 2000, s. 16.
 20. Śnieżka SA. Prezentacja dla inwestorów. Listopad 2003; Śnieżka SA, Raport analityczny BDM,www.bdm.pkobp.pl
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu