BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Śląski Przegląd Statystyczny
Editor:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
wydaw@ue.wroc.pl
http://silesianstatreview.ue.wroc.pl/?lang=pl
ISSN:
1644-6739
eISSN:
2449-9765
Rating:
2012 - 3 2013 - 5 2014 - 5 2015 - 9 2016 - 9 2017 - 9 2018 - 9 2019 - 20 2020 - 20 2021 - 20 2022 - 20 2023 - 40 2024 - 20