BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Editor:
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
http://www.seria.com.pl
ISSN:
1508-3535
eISSN:
2450-7296
Rating:
2007 - 4 2008 - 4 2009 - 4 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 7 2013 - 8 2014 - 8 2015 - 10 2016 - 10 2017 - 10 2018 - 10 2019 - 20 2020 - 20 2021 - 20 2022 - 20

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu