BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
Editor:
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
http://www.seria.com.pl
ISSN:
1508-3535
eISSN:
2450-7296
Rating:
non-point

Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu