BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia
Editor:
Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
acta_oeconomia@sggw.pl
http://acta_oeconomia.sggw.pl/
ISSN:
1644-0757
eISSN:
2450-047X
Rating:
2009 - 4 2010 - 9 2011 - 9 2012 - 9 2013 - 10 2014 - 10 2015 - 15 2016 - 15 2017 - 15 2018 - 15 2019 - 20 2020 - 20 2021 - 20 2022 - 20 2023 - 140 2024 - 20