BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Acta Scientifica Academiae Ostroviensis
Editor:
Wyższa Szkołę Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzystkim. 27-400 Ostrowiec Św., ul. Akademicka 12
http://zn.wsbip.edu.pl/sectioa/index.htm
ISSN:
2300-1739
Rating:
2015 - 7 2016 - 7 2017 - 7 2018 - 7

Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne