BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Editor:
Polska Akademia Nauk. Pałac Kultury i Nauki, piętro XXIII, pokój 2308, 00-901 Warszawa,
kpzk@pan.pl
http://journals.pan.pl/dlibra/journal/95346
ISSN:
0079-3493
Rating:
2007 - 2 2008 - 2 2009 - 4 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 4 2013 - 3 2014 - 3 2015 - 8 2016 - 8 2017 - 8 2018 - 8