BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Biuletyn IGS / Szkoła Główna Handlowa. Instytut Gospodarstwa Społecznego
Editor:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
ISSN:
0208-791X
Rating:
non-point