BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Biblioteka Ekonomia i Środowisko
Editor:
Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Ul. Gramatyka 10/108, 30-067 Kraków
esesizn@uci.agh.edu.pl
ISSN:
1506-5618
Rating:
non-point