BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności
Editor:
Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Wydział Humanistyczny Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce
secu_et_defen@uph.edu.pl
http://www.desecuritate.uph.edu.pl/pl/
ISSN:
2450-5005
Rating:
2019 - 40 2020 - 40 2021 - 40 2022 - 40 2023 - 70 2024 - 40

De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności