BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Editor:
Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ. ul. Żelazna 87, 00-879 Warszawa
instytut@orgmasz.eu
http://www.orgmasz.pl/wydawnictwo-ekonomika/
ISSN:
0860-6846
Rating:
2009 - 6 2010 - 9 2011 - 9 2012 - 8 2013 - 7 2014 - 7 2015 - 12 2016 - 12 2017 - 12 2018 - 12

Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa

2019

(numer specjalny) - Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw MIKROFIRMA 2006" Szczecin, 15-18 maja 2006 r.

(numer specjalny) - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw" MIKROFIRMA 2007 Szczecin, 14-17 maja 2007 r.

(numer specjalny) - IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw" MIKROFIRMA 2008, Szczecin, 12-15 maja 2008 r.