BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki
Editor:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydawnictwo. ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
wydaw@ue.wroc.pl
http://me.ue.wroc.pl/?cat=12
ISSN:
1505-0211
Rating:
non-point

Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki