BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Ekonomiczne Problemy Turystyki
Editor:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin
biurown@univ.szczecin.pl
http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6593
ISSN:
1644-0501
eISSN:
2353-3188
Rating:
2009 - 4 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 5 2013 - 9 2014 - 9 2015 - 13 2016 - 13 2017 - 13 2018 - 13