BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Economics and Business Review
Editor:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
secretary@ebr.edu.pl
https://journals.ue.poznan.pl/ebr/
ISSN:
2392-1641
eISSN:
2450-0097
Rating:
2015 - 15 2016 - 15 2017 - 15 2018 - 15 2019 - 70 2020 - 70 2021 - 70 2022 - 70 2023 - 70 2024 - 70