BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia
Editor:
Katedra Ekonomii Stosowanej, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
EiPwOZ@sgh.waw.pl
http://ochronazdrowia.sgh.waw.pl/
ISSN:
2449-9374
Rating:
non-point

Ekonomia i Prawo w Ochronie Zdrowia

2016