BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
European Journal of Service Management
Editor:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
wzieu@wzieu.pl
http://www.wzieu.pl/?y=4502&yy=6590
ISSN:
2450-8535
eISSN:
2451-2729
Rating:
2016 - 13 2017 - 13 2018 - 13

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management