BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Eastern European Journal of Transnational Relations
Editor:
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. ul. Mickiewicza 1, 15-213 Białystok
eejtr@uwb.edu.pl
http://eejtr.uwb.edu.pl
ISSN:
2544-9214
Rating:
2019 - 70 2020 - 70 2021 - 70 2022 - 70 2023 - 100 2024 - 70