BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Energy Policy Studies
Editor:
Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. ul. Morawskiego 19 35-321 Rzeszów
mruszel@instytutpe.pl
http://www.instytutpe.pl/eps/
ISSN:
2545-0859
eISSN:
2545-0859
Rating:
2023 - 20