BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie
Editor:
Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków
wydawnictwo@awf.krakow.pl
http://www.folia-turistica.pl/index.php/pl/
ISSN:
0867-3888
Rating:
2007 - 4 2008 - 4 2009 - 6 2010 - 9 2011 - 9 2012 - 8 2013 - 7 2014 - 7 2015 - 11 2016 - 11 2017 - 11 2018 - 11 2019 - 40 2020 - 40 2021 - 40 2022 - 40 2023 - 40 2024 - 40