BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Finanse : czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN
Editor:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Ekonomiczno - Społeczne Instytut Bankowości. ul. Wiśniowa 41, pok. 79, 02-520 Warszawa
Izabela.PRUCHNICKA@sgh.waw.pl
http://www.knfpan.pan.pl/index.php/czasopismo-qfinanseq
ISSN:
1899-4822
Rating:
2012 - 2 2013 - 4 2014 - 4 2015 - 12 2016 - 12 2017 - 12 2018 - 12

Finanse : czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN