BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica
Editor:
Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Piastów 48, pokoje 413, 412 i 509, 70-311 Szczecin
wydawnictwo@zut.edu.pl
http://foliaoe.zut.edu.pl/
ISSN:
2081-0644
eISSN:
2300-5386
Rating:
2009 - 4 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 5 2013 - 8 2014 - 8 2015 - 9 2016 - 9 2017 - 9 2018 - 9