BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
Editor:
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Canaletta 4, 00-099 Warszawa
gmil@pwe.com.pl
http://www.gmil.pl/
ISSN:
1231-2037
Rating:
2007 - 6 2008 - 6 2009 - 6 2010 - 9 2011 - 9 2012 - 8 2013 - 7 2014 - 7 2015 - 8 2016 - 8 2017 - 8 2018 - 8 2019 - 40 2020 - 40 2021 - 40 2022 - 40 2023 - 100

Gospodarka Materiałowa

Gospodarka Materiałowa i Logistyka

(dodatek) - Koncepcje logistyki

(dodatek) - Edukacja w logistyce

(dodatek) - Optymalizacja procesu montażu

(dodatek) - Łańcuch dostaw

(dodatek) - Usługi w logistyce

(dodatek) - Doskonalenie

2016

(dodatek) - Logistyka produkcji i zaopatrzenia

2016