BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Gospodarka w Praktyce i Teorii
Editor:
Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki. ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90–214 Łódź
gospodarka@uni.lodz.pl
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/redakcje-czasopism/gospodarka-w-praktyce-i-teorii-economy-in-practice-and-theory/
ISSN:
1429-3730
eISSN:
2450-095X
Rating:
2007 - 2 2008 - 2 2009 - 2 2010 - 2 2011 - 2 2012 - 3 2013 - 3 2014 - 3 2015 - 9 2016 - 9 2017 - 9 2018 - 9 2019 - 20 2020 - 20 2021 - 20 2022 - 20 2023 - 20