BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Geomatics and Environmental Engineering
Editor:
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedra Geomatyki. Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
parzych@agh.edu.pl
http://www.gaee.agh.edu.pl/
ISSN:
1898-1135
eISSN:
2300-7095
Rating:
2010 - 6 2011 - 6 2012 - 5 2013 - 5 2014 - 5 2015 - 11 2016 - 11 2017 - 11 2018 - 11 2019 - 40 2020 - 40 2021 - 40