BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego
Editor:
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. ul. Jana Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk
dziekanat@prawo.ug.edu.pl
http://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/wydawnictwa/gdansko-lodzkie_roczniki_prawa_pracy_i_prawa_socjalnego
ISSN:
2300-8318
Rating:
2015 - 3 2016 - 3 2017 - 3 2018 - 3

Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego