BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne
Editor:
Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum Sp. z o.o.. ul. Złota 61/lok. 101, 00-819 Warszawa
biuro@humanum.org.pl
http://www.humanum.org.pl/pl/czasopisma/humanum
ISSN:
1898-8431
Rating:
2013 - 5 2014 - 5 2015 - 7 2016 - 7 2017 - 7 2018 - 7 2019 - 40 2020 - 40 2021 - 40 2022 - 40 2023 - 40 2024 - 40