BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna
Editor:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 53-343 Wrocław ul. Komandorska 118/120
wydaw@ue.wroc.pl
http://www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/
ISSN:
1507-3858
Rating:
2012 - 8 2013 - 8 2014 - 8 2015 - 12 2016 - 12 2017 - 12 2018 - 12 2019 - 20 2020 - 20 2021 - 20 2022 - 20 2023 - 40 2024 - 20

Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna