BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
International Journal of Management and Economics
Editor:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Gospodarki Światowej. al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa
ijme@sgh.waw.pl
https://sciendo.com/journal/IJME
ISSN:
2299-9701
eISSN:
2543-5361
Rating:
2013 - 8 2014 - 8 2015 - 12 2016 - 12 2017 - 12 2018 - 12 2019 - 100 2020 - 100 2021 - 100 2022 - 100 2023 - 100 2024 - 100