BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
International Business and Global Economy
Editor:
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot
k.balandynowicz@ug.edu.pl
http://ekonom.ug.edu.pl/web/pimihz/
ISSN:
2300-6102
eISSN:
2353-9496
Rating:
2013 - 6 2014 - 6 2015 - 10 2016 - 10 2017 - 10 2018 - 10 2019 - 20 2020 - 20 2021 - 20 2022 - 20 2023 - 40 2024 - 20

Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego

International Business and Global Economy