BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH
Editor:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Rozwoju Gospodarczego. ul. Rakowiecka 22, 02-521 Warszawa
irg@sgh.waw.pl
https://econjournals.sgh.waw.pl/KwR
ISSN:
1428-3204
eISSN:
2392-3741
Rating:
2007 - 2 2008 - 2 2009 - 2 2010 - 2 2011 - 2