BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Kwartalnik Prawa Podatkowego
Editor:
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Wydział Prawa i Administracji UŁ. Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Wydział Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź
sylwia.mosinska@uni.lodz.pl
https://czasopisma.uni.lodz.pl/tax/index
ISSN:
1509-877X
Rating:
2007 - 4 2008 - 4 2009 - 4 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 5 2013 - 5 2014 - 5 2015 - 6 2016 - 6 2017 - 6 2018 - 6 2019 - 20 2020 - 20 2021 - 20 2022 - 20 2023 - 140 2024 - 20