BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Krakowskie Studia Międzynarodowe
Editor:
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1b, lok.C 224, 30-705 Kraków
wydawnictwo@kte.pl
http://ksm.ka.edu.pl/
ISSN:
1733-2680
Rating:
2009 - 2 2010 - 2 2011 - 2 2012 - 4 2013 - 6 2014 - 6 2015 - 9 2016 - 9 2017 - 9 2018 - 9 2021 - 20 2022 - 20 2023 - 20 2024 - 20