BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie
Editor:
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. ul. Madalińskiego 6/8 pok. 111, budynek M, 02-513 Warszawa
redakcjaprzedsiebiorstwo@sgh.waw.pl
http://www.przedsiebiorstwo.waw.pl/
ISSN:
1896-656X
Rating:
2007 - 4 2008 - 4 2009 - 4 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 7 2013 - 8 2014 - 8 2015 - 9 2016 - 9 2017 - 9 2018 - 9 2019 - 40 2020 - 40 2021 - 40 2022 - 40 2023 - 40 2024 - 40