BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Logistyka i Transport : zeszyty naukowe
Editor:
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu. ul. Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław
uczelnia@msl.com.pl
http://www.mwsl.eu/badania-naukowe/logistyka-i-transport
ISSN:
1734-2015
Rating:
2009 - 6 2010 - 9 2011 - 9 2012 - 6 2013 - 7 2014 - 7 2015 - 13 2016 - 13 2017 - 13 2018 - 13

Logistyka i Transport

2005