BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Tytuł
Management and Business Administration. Central Europe (prev. tit.: Master of Business Administration) Full text
Management and Production Engineering Review Full text
Management Business Innovation Full text
Management Forum Full text
Management Systems in Production Engineering (prev. tit.: Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji) Full text
Managerial Economics Full text
Marketing i Rynek
Marketing i Zarządzanie (prev. tit.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu) Full text
Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych Full text
Marketing of Scientific and Research Organizations
Marketing Polska
Marketing Serwis
Marketing w Praktyce
Master of Business Administration
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej
Materiały, Konferencje Uniwersytetu Szczecińskiego
Materiały Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Usług
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług (prev. tit.: Materiały Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Usług)
Materiały Studialne - Gdańska Akademia Bankowa
Mathematical Economics (prev. tit.: Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki) Full text
Media i Marketing Polska (prev. tit.: Marketing Polska)
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Full text
Modern Management Review Full text
Monografie : prace doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (prev. tit.: Monografie : prace doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa (prev. tit.: Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki)
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki
Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering Full text
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice
Myśl Ekonomiczna i Polityczna Full text