BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Tytuł
Management and Business Administration. Central Europe (prev. tit.: Master of Business Administration) Full text
Management and Production Engineering Review Full text
Management and Quality Full text
Management Business Innovation Full text
Management Forum Full text
Management Systems in Production Engineering (prev. tit.: Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji) Full text
Managerial Economics Full text
Marketing i Rynek
Marketing i Zarządzanie (prev. tit.: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu) Full text
Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych Full text
Marketing of Scientific and Research Organizations
Marketing Polska
Marketing Serwis
Marketing w Praktyce
Master of Business Administration
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej
Materiały, Konferencje Uniwersytetu Szczecińskiego
Materiały Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Usług
Materiały Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Usług (prev. tit.: Materiały Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Usług)
Materiały Studialne - Gdańska Akademia Bankowa
Mathematical Economics (prev. tit.: Ekonomia Matematyczna / Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego. Katedra Matematyki) Full text
Media i Marketing Polska (prev. tit.: Marketing Polska)
Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Full text
Młoda Palestra. Czasopismo Aplikantów Adwokackich Full text
Modern Finance Full text
Modern Management Review Full text
Monografie : prace doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Monografie : prace doktorskie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (prev. tit.: Monografie : prace doktorskie / Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa (prev. tit.: Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki)
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki
Monografie i Opracowania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Multidisciplinary Aspects of Production Engineering Full text
Multiple Criteria Decision Making / University of Economics in Katowice
Myśl Ekonomiczna i Polityczna Full text