BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej
Editor:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Przedsiębiorstwa. ul. Madalińskiego 6/8, 02-513 Warszawa
ip@sgh.waw.pl
ISSN:
0239-9512
Rating:
non-point