BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Title:
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa
Editor:
Oficyna Wydawnicza SGH. Rakowiecka 28 paw. 2 bud., 02-528 Warszawa
wydawnictwo@sgh.waw.pl
http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/
ISSN:
0867-7727
Rating:
non-point

Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa